«Η επανάσταση είναι σαν το ποδήλατο. Αν σταματήσουμε να κάνουμε πετάλι, θα πέσουμε».