Απόφοιτος, αριστούχος, της Ελληνικής Αγωγής του Άδωνι.

 

Σοφία Λαμπίκη