Λεωνίδας Χρηστάκης, Ιδεοδρόμιο,τεύχος 2, 3 Φεβρουαρίου 1978