Η «εμπορική δημοσιογραφία» είναι εκείνη που ο δημοσιογράφος γράφει ό,τι του λέει όποιος πληρώσει περισσότερα.

 

Δημήτρης Δεληολάνης