Η αριστεία της αχρηστίας κυβερνά επειδή ψηφίστηκε.

Χρήστος Χαραλαμπόπουλος