Και ο πασίγνωστος πίνακας « Η Ελευθερία οδηγεί το λαό» του Ντελακρουά όπου η Ελευθερία ενσαρκώνεται.