Η εμμονή της εκκλησίας στις συνταγματικές αναφορές, δεν οφείλεται σε κάποιον θρησκευτικό, δογματικό ή ιστορικό λόγο αλλά σε έναν πιο απλό.

Στην υπεράσπιση – και διατήρηση – ενός λατρευτικού μονοπωλίου που μόνον αυτή θα έχει τη άδεια να εμπορεύεται.

 

Χρήστος Χαραλαμπόπουλος