Η ζωή δεν μιμείται την τέχνη.  Μιμείται την κακή τηλεόραση.

 

Woody Allen