Η κοινωνία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι αυτό που εσύ και εγώ έχουμε φτιάξει.

Εμείς είμαστε η κοινωνία.