Κραυγή από τη Γάζα…

(Τυνήσιος καλλιτέχνης – Omar Essar)