Ο Φουκώ έλεγε ότι μια κυρίαρχη εξουσία πρώτα ορίζει το μη κανονικό και μετά δια του μη κανονικού ορίζεται το «κανονικό».

Η κανονικότητα των νοικοκυραίων βρωμάει φασισμό.