Λεξικό της Κρίσης, Λήμα : Μνήμη(η)

(Καρέ, Καρέ, ΕφΣυν)