Να γιατί φτάσαμε εδώ. Αυτά διάβαζαν το Σεπτέμβριο του ΄80.

(Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, Νοέμβριος 1980)