Να φαστιστοφέρνεις και να μην το καταλαβαίνεις!

Αξία ανεκτίμητη!