“Οι φασίστες δεν είναι σαν τα μανιτάρια δεν φυτρώνουν έτσι σε μια νύχτα, όχι … έχουν προστάτες που τους φυτεύουν, τους αγαπούν και τους πληρώνουν.”

 

“Novecento”

1976

Μπερνάντο Μπετρολούτσι