Ο Μάρξ είπε κάποτε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.

Λάθος είναι το βιάγκρα των ελίτ.

Γιώργος Πλειός