«Ο πατριωτισμός των φασιστών έχει τόση σχέση με την πατρίδα, όση σχέση μπορεί να έχουν με τον πατριωτισμό τα άλογα, επειδή συμμετέχουν στις παρελάσεις»

 

Μάνος Χατζιδάκης