Επειδή έτσι σε πρόσταξε ο Αδόλφος Πλεύρης. Ουδέν αθλιότερον.