Σπάνια προκήρυξη της ΕΠΟΝ Πειραιά που καταγγέλλει ονομαστικά χίτες της περιοχής το 1945.

Πηγή: Στέργιος Γκιουλάκης