Όσοι ελέγχουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό μιας χώρας, ελέγχουν την κοινωνία. Κι όσοι ελέγχουν τη διανομή των εισοδημάτων ελέγχουν και την καλλιτεχνική παραγωγή, τη διαδικασία παραγωγής της κυρίαρχης κουλτούρας. Όσο μάλιστα πιο ταξική η κοινωνία τόσο πιο βάναυσα οι προνομιούχοι μετατρέπουν την τέχνη σε όπλο μαζικής χειραγώγησης που χρησιμοποιούν στο πεδίο του ταξικού πολέμου, χωρίς καν να καταλαβαίνουν ότι αυτό κάνουν.