«Όταν ήρθαν οι ιεραπόστολοι, οι Αφρικανοί είχαν τη γη και οι ιεραπόστολοι κρατούσαν τη Βίβλο. Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά. Όταν τα ανοίξαμε, εκείνοι είχαν τη γη και εμείς είχαμε τη Βίβλο».

Γιόμο Κενυάτα – Ο πρώτος ηγέτης της Κένυας από την ανεξαρτησία της το 1963 έως το θάνατό του το 1978.