«Μου πήρε 4 χρόνια να μάθω να ζωγραφίζω σαν τον Ραφαήλ
και μια ολόκληρη ζωή, για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί».

Pablo Ruizy Picasso (25 Οκτωβρίου 1881 – 8 Απριλίου 1973)